Attiek met: ” Inbreiden in de Stad: dé uitdaging voor de architect. ” Als locatie de KOPERENTUIN!

Datum: 05 oktober 2018
Tijd: 20:00 - 22:00 uur

 

 

Datum: Vrijdag 5 oktober
Tijdstip: 19:45 inloop, 20:00 aanvang
Locatie: De Koperen tuin!

Hoe plaats je nieuwe ‘meubels’ in de historische ‘huiskamer van Friesland’?

Om de ontwikkeling van de binnenstad te versterken werd in 2011 manifestatie
Kloppend Hart gestart vanuit de Gemeente.
Architecten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en eigenaren werden gevraagd
met nieuwe bouwplannen voor de binnenstad te komen, om zo de aantrekkelijkheid
en kwaliteit ervan te vergroten.
De oproep ontving veel respons.
In de meeste gevallen ging het om zogenaamde ‘inbreidingslocaties’:
bouwen binnen bestaande bebouwing.

De locaties en plannen die destijds de revue passeerden zijn ook nu nog actueel.
Ze zijn, ofwel nog steeds onderwerp van discussie, ofwel zijn ze inmiddels –
soms in gewijzigde vorm – in uitvoering.
Attiek wil graag weten voor welke uitdagingen een architect komt te staan bij
het maken en uitvoeren van een dergelijk ‘inbreidingsontwerp’.
Waar liggen de grenzen van je ontwerp en hoe laat je het aansluiten bij het
omliggende gebied?

Aan de hand van twee zeer actuele stadsinbreidingen vertellen twee gerenommeerde
architectenbureaus uit eigen praktijk:

Doeke van Wieren geeft – namens TWA Architecten – een kijkje in de keuken,
aan de hand van het gloednieuwe ontwerp voor sociale woningbouw aan het Zuidvliet.

Bart Cilissen licht – namens Achterbosch Zantman – toe hoe hun nieuwe ontwerp
voor luxe stadswoningen op het Doelepleintje is ingepast in zijn omgeving.

——————————————————————————————————-

U bent op vrijdag 5 oktober van harte welkom vanaf 19:45 uur. De locatie wordt nog bekendgemaakt.
Toegang is gratis.
Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen en te discussiëren.
De discussie wordt geleid door spreekstalmeester Klaas Zwart.

 

Programma

19:45 inloop
20:00 aanvang / woord discussieleider Klaas Zwart
20:10 Inleiding
20:30 Spreker 1 Doeke van Wieren
21:00 Pauze
21:15 Spreker 2 Bart Cilissen
21:45 Vragen/Discussie
22:15 Afronding