Filosofie (Humanistisch Verbond)

Datum: 14 januari 2018
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Over verbeelding en intuïtie

Spinoza onderscheidde drie soorten kennis: verbeelding (imaginatio), rede/onderzoek (ratio) en intuïtie. Wat is de relatie tussen deze manieren van kennisverwerving en wat wij waarheid noemen?
Wat is het belang van de filosofie van Spinoza voor onze tijd?

Inleider: prof.dr. Wiep van Bunge
(filosoof – hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam)

Entree: € 7,00