Filosofie (Humanistisch Verbond)

Datum: 11 maart 2018
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

11 maart 2018
Over materialisme en idealisme

Wat vormt het fundament van ons bestaan: tastbare/meetbare materie of onze ideeën erover? In hoeverre is wat we waar vinden gebonden aan ons aardse bestaan? Is gezond boerenverstand ook in ons tijdsgewricht nog een bruikbaar uitgangspunt?

Inleider: drs. Jan Warndorff
(filosoof/humanisticus/vertaler – auteur van het boek “Geen idee – filosofie van het boerenverstand” – Rotterdam 2017)

Entree: € 7,00