Filosofie (Humanistisch Verbond)

Datum: 08 april 2018
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Het spel van de wereld – Nietzsches Zarathoestra en de vraag van het humanisme

Nietzsches beroemdste boek, Aldus sprak Zarathoestra, begint met een hymne. Daarin bezingt hij drie gestalten van de mens: de kameel, de leeuw en het kind. Alleen de mens als kind is volgens de auteur in staat om met zijn spel de wereld te scheppen door verbeelding: zo richten we onze werelden in, maken ze leefbaar en bepalen we ook hun grenzen, al zijn die maar tijdelijk. Maar hoe doet de mens dat dan? Moeten we allen weer terug naar onze kindertijd? Of moeten we Nietzsches hymne eerder lezen als een spannende visie op wat de ‘wereld’ eigenlijk betekent – een vroege visie op globalisering?
In gesprek met Nietzsche en andere denkers die op hun manier in zijn spoor traden (Arendt, Nancy, Sloterdijk) zal Laurens ten Kate de stelling uitwerken dat Nietzsches doordenking van het kind dat we zijn, nieuw licht werpt op de vragen van humanisten in de 21e eeuw. Daarbij gaat het over grenzen, territoria, over vreemd en vertrouwd, xenofobie en pluralisme.

(Als voorbereiding op deze inleiding kunt u het boek van Laurens ten Kate lezen “De vreemde vrijheid” – Amsterdam 2016.)

Inleider: prof.dr. Laurens ten Kate
(filosoof – bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht)

Entree: € 7,00

RINGLEIDING AANWEZIG!!