Filosofie (Humanistisch Verbond)

Datum: 04 november 2018
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

4 november 2018

Twee soorten moraal
Er zijn twee soorten moraal.
De eerste bestaat uit een lijst van wat verboden is,
ontstaan door het verlangen om mensen in het gareel te houden,
conform de mores van de betreffende maatschappij.
De tweede wijst mensen op de mogelijkheid van een
allesbeheersende drijfveer – meestal gezien als een
natuurlijke neiging die je ontwikkelen moet –
die je positieve houding tegenover het leven en je
medemensen gaat bepalen.
Voor Jezus is het een ander liefhebben als jezelf.
Voor Socrates is het de harmonie tussen je woorden –
je parrèsia – en je daden, je leven.
Voor het humanisme is het de rationele natuur van de mens,
die zich naar buiten uit als medemenselijkheid.
Voor het boeddhisme is het het ontwikkelen van vriendelijkheid
tegenover jezelf, die dan uitstraalt naar anderen.
Het lijkt van belang die drijfveren, hun aard, consistentie en
uitstraling, te onderzoeken:
we begeven ons dan op het terrein van de ethiek.

Inleider: Meino Zeillemaker
(fotograaf, filmmaker, schrijver, leraar Shambala boeddhisme)

 

Entree: € 7,00

RINGLEIDING AANWEZIG!!