Filosofie (Humanistisch Verbond)

Datum: 09 december 2018
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

9 december 2018

De vier typen van ethiek

Paul van Tongeren: Ik wil proberen een overzicht te geven van
verschillende benaderingen in de ethiek.
Dat zal ik doen door die benaderingen samen te vatten in een
schema van vier posities: utilisme, contractualisme, plichtsethiek
en deugdethiek.
Ik presenteer elk van die posities in een aantal punten:

– Wat is de vraag die ze stellen?
– Wat is het handelingsbegrip waar ze van uit gaan?
– Hoe beantwoorden ze hun vraag?
– Hoe kan dat antwoord toegepast worden?

Ik zal de verschillende benaderingen ook historisch situeren, en
daarbij steeds extra aandacht besteden aan de deugdethiek.

Inleider: prof.dr. Paul van Tongeren
(filosoof – Universiteit Nijmegen)

 

Entree: € 7,00

RINGLEIDING AANWEZIG!!