Filosofie (Humanistisch Verbond)

Datum: 08 december 2019
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Franse Revolutie idealen van Verlichting en Romantiek
Inleider: prof.dr. René Boomkens

Al ver voor de Franse Revolutie formuleerden verlichte denkers idealen als vrijheid, gelijkheid, broederschap, of combinaties ervan. Wat precies onder gelijkheid verstaan moest worden, was niet altijd duidelijk, en vrijwel altijd onderwerp van discussie. En in de praktijk was van gelijkheid vaak weinig te merken. De Franse Revolutie leidde tot Terreur en Napoléon, de Amerikaanse Onafhankelijkheid tot burgeroorlog. Wat kunnen we leren van de oorspronkelijke bedenkers van het gelijkheidsideaal, de grote ideologische denkers?

Losse entree € 8,00