Filosofie (Humanistisch Verbond)

Datum: 10 november 2019
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Marxisme en socialisme versus liberalisme en kapitalisme analyse van 19e eeuwse ideologieën
Inleider: dr. Thijs Lijster

Volgens socialistische bewegingen en filosofen had de bourgeoisie de idealen van de Franse Revolutie in de loop van de negentiende eeuw verkwanseld. De nieuwe politieke situatie diende vooral de bescherming van het privé-eigendom,
en leidde zo tot ongelijkheid, en de onderdrukking en uitbuiting van de bezitloze onderklasse. De enige weg naar vrijheid,
gelijkheid en broederschap was, aldus Marx, nog een revolutie. Wat kunnen we vandaag de dag nog leren van zijn analyse van de klassenmaatschappij?

Losse entree € 8,00