Filosofie (Humanistisch Verbond)

Datum: 08 maart 2020
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Onze 21e eeuw individualisme, reclame en populisme
Inleider: prof.dr. René ten Bos

Onze 21e eeuw is van start gegaan met een mondiale economische crisis, de kloof tussen arm en rijk verdiept zich, milieu ontspoort, en alom werpen populistische leiders zich op als redders in nood. We zitten allemaal in dezelfde schuit, maar
hanteren een soort collectief individualisme als reddingsboei. Wat is de rol van reclame en internet in dezen? Hoe om te gaan met gemakzuchtig ongeloof?

Losse entree € 8,00