Filosofie (Humanistisch Verbond) Reserveren is noodzakelijk!

Datum: 13 december 2020
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Milieuproblematiek
In veruit het grootste deel van de geschiedenis van de mensheid werd ‘natuur’ beschouwd als gevaarlijk.
Een geciviliseerde stadstaat diende zich ertegen te beschermen.
Pas in de Romantiek werd natuur een plek om te relaxen, om ‘weer mens te worden’.
In onze tijd wordt de mensheid gezien als de bedreiger van de natuur; de natuur moet nu tegen de mens beschermd worden.
Wat is de relatie tussen het Antropoceen en denken in termen van natuurbehoud?
Inleider: drs. Lisa Doeland

U kunt nog reserveren via het mailadres: secretariaat@hvfryslan.nl 

 

Losse entree € 8,00