Filosofie Humanistisch Verbond

Datum: 10 november 2024
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Vriendschap als oefenplaats voor het leren omgaan met conflicterende morele principes
We horen de echo’s van vriend- en vijandschap door de eeuwen heen weerklinken in de rijke traditie van de westerse filosofie van Plato tot Jacques Derrida. Zo ook in het denken van de beroemde filosoof Friedrich Nietzsche en de beruchte jurist Carl Schmitt:
“O vrienden, er zijn geen vrienden!/O vijanden, er zijn geen vijanden!” En in de politieke retoriek vandaag de dag, die getuigt van toenemende spanningen tussen links en rechts, Oost en West. Wat leert het vriendvijanddenken ons over de omgang met hedendaagse conflicten op politiek, ethisch en juridisch gebied?
Inleider: dr.mr. Vincent Seminck (filosoof en jurist –docent Universiteit Utrecht)

 

Kosten deelname: €12,- p.p. per bijeenkomst. U kunt contant betalen aan de zaal, of dit bedrag storten op bankrekeningnummer
NL 16 TRIO 0198 3836 65 t.n.v. penningmeester HV-Fryslân.
Wanneer u zich vooraf inschrijft voor het bijwonen van alle lezingen geldt een gereduceerd tarief van €60,- (voor de hele
serie). Wanneer u geld overmaakt, graag vermelden welke inleiding/inleidingen het betreft.