Filosofie Humanistisch Verbond

Datum: 09 februari 2025
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

De beste versie van onszelf – voorbij populistisch egoïsme en woke-moralisme

De politieke polarisatie in Nederland neemt gevaarlijke vormen aan. Mensen staan steeds vaker vijandig tegenover elkaar en maken elkaar zwart in plaats van ervaringen en meningen uit te wisselen. Deze vijandigheid vormt een bedreiging voor de democratie. Om weer tot vruchtbare uitwisseling te komen moeten we de morele drijfveren van de tegenstanders serieus nemen, en de obstakels wegnemen die vruchtbare uitwisseling in de
weg staan. Aan de huidige polarisatie ligt een botsing tussen twee morele grondhoudingen ten grondslag: morele bijziendheid – zorg voor
de eigen groep en onze problemen hier en nu, versus morele verziendheid – zorg voor vreemdelingen, en voor problemen ver weg en later. Beide perspectieven zijn legitiem en verbinding is noodzakelijk. Ontwikkelingen van de afgelopen veertig jaar hebben die verbinding bemoeilijkt, door de cruciale bestaans-voorwaarden van veiligheid, erkenning, grip en verbondenheid te ondermijnen, en zo angst, woede en afgunst te genereren ten koste van empathie en openheid. Om tot vruchtbare uitwisseling te komen moeten we de bestaans-voorwaarden verbeteren en beide morele perspectieven op een nieuwe manier verbinden, met meer aandacht voor verhalen en emoties.

Inleiders: prof.dr. Evelien Tonkens (socioloog – Universiteit voor Humanistiek Utrecht) en prof.dr. Tsjalling Swierstra (filosoof/politicoloog – Universiteit Maastricht)

Kosten deelname: €12,- p.p. per bijeenkomst. U kunt contant betalen aan de zaal, of dit bedrag storten op bankrekeningnummer
NL 16 TRIO 0198 3836 65 t.n.v. penningmeester HV-Fryslân.
Wanneer u zich vooraf inschrijft voor het bijwonen van alle lezingen geldt een gereduceerd tarief van €60,- (voor de hele
serie). Wanneer u geld overmaakt, graag vermelden welke inleiding/inleidingen het betreft.