Filosofie Humanistisch Verbond

Datum: 08 december 2024
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Over zelfkennis en een juiste hoeveelheid zelfvertrouwen

Over de gevolgen van radicale twijfel gedurende de Renaissance. Over de noodzaak die kan ontstaan om je eigen opvattingen te maskeren. Bestaat er zoiets als nobel veinzen? Zijn er omstandigheden waaronder je moet liegen? En wie bepaalt wanneer je ‘te goeder trouw’ handelt?

Inleider: prof.dr. Wiep van Bunge (filosoof – Erasmus Universiteit Rotterdam)

Kosten deelname: €12,- p.p. per bijeenkomst. U kunt contant betalen aan de zaal, of dit bedrag storten op bankrekeningnummer
NL 16 TRIO 0198 3836 65 t.n.v. penningmeester HV-Fryslân.
Wanneer u zich vooraf inschrijft voor het bijwonen van alle lezingen geldt een gereduceerd tarief van €60,- (voor de hele
serie). Wanneer u geld overmaakt, graag vermelden welke inleiding/inleidingen het betreft.