Filosofie (Humanistisch Verbond)

Datum: 11 oktober 2015
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Dierlijk en menselijk
Mensen worstelen met het dierlijke in de mens en projecteren het menselijke in het dier. Natuur wordt gedomesticeerd, maar blijft ijkpunt voor verantwoord gedrag.
Inleider: drs. Erno Eskens
(filosoof/politicoloog – Internationale School voor Wijsbegeerte – Leusden)

humanistisch-verbond

Het thema van de 23e serie lezingen was ‘leeftijd’. Wanneer je onderwerpen als ‘levensverwachting’, ‘vitaliteit’ en ‘eindigheid’ nader beschouwt, rijzen al snel vragen over wat nog ‘natuurlijk’ is, en waar de mens zich op het gladde ijs van het ‘onnatuurlijke’ waagt.

Klassieken hadden al een ambivalente houding t.o.v. het natuurlijke. Ze hanteerden uiteenlopende definities en namen soms controversiële standpunten in. Ook in onze moderne samenleving keuren we ‘beestachtig’ gedrag af, maar waarderen natuurproducten in de supermarkt positief. In vrije weekends bezoeken we graag ‘natuurgebieden’, tamme versies van het woeste origineel. ‘Natuurvolken’ worden in rap tempo ‘geciviliseerd’, ‘natuurlijk gedrag’ is een sleutel tot succes, en wat ‘natuurlijk’ is, ligt voor de hand.

In deze 24e serie lezingen in het kader van ‘Filosofie voor een breed publiek’ gaan we onder leiding van deskundige inleiders het gebied van mens, dier, natuur en cultuur, en vooral ook de spanning ertussen aan een nader onderzoek onderwerpen. We gaan samenhangen bestuderen, ideeën en inzichten uitwisselen en deze verder verdiepen. Kortom, we gaan zes middagen filosoferen.

Kosten:
Voor leden van het Humanistisch Verbond € 27,50. Voor niet-leden € 37,50. Kosten losse lezing € 7,-.

Opgave:
Door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL 83 INGB 0000857558 t.n.v. penningmeester HV Fryslân, onder vermelding van ‘Filosofie XXIV’. Het giro-afschrift is het bewijs van betaling; we geven geen deelnamebewijzen. Het is ook mogelijk om contant te betalen aan de zaal.

Informatie:
Werkgroep Filosofie Humanistisch Verbond Fryslân: De Tange 5, 9155 AL Raard, tel. 0519-222022, e-mail: hvfryslan@gmail.com, website: www.humanistischverbond.nl