Filosofie Humanistisch Verbond – VERLICHTING EN ROMANTIEK

Datum: 12 februari 2023
Tijd: 13:30 - 16:30 uur

VERLICHTING EN ROMANTIEK

Gedurende de Verlichting nam de kritiek op westers imperialisme toe. Franciscus van den Enden en de baron de La Hontan wezen al op de natuurlijke superioriteit van Noord-Amerikaanse ‘Indianen’ en Diderot lanceerde met zijn Histoire des deux Indes een vernietigende kritiek op westers kolonialisme. Diderot ging er prat op een kosmopoliet te zijn en Kant voorzag verlicht kosmopolitisme van een filosofisch fundament. Maar toen de Verlichting plaats maakte voor de Romantiek verloor het ideaal van het wereldburgerschap veel van zijn glans. De vraag luidt nog steeds of er wel zoiets mogelijk is als ‘the view from nowhere’.

Inleider: Prof.dr. Wiep van Bunge (filosoof – Erasmus Universiteit Rotterdam)