Filosofie Humanistisch Verbond: Ik twijfel, dus wij zijn

Datum: 10 maart 2024
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

De zinsnede ‘Ik twijfel’ wordt in deze tijd al gauw gelezen als een uitspraak van een individu dat iets niet weet, onzeker is, geen beslissingen kan nemen … Terwijl van het ‘ik’ wordt verwacht dat het stevig in de schoenen staat en in staat is tot stellige uitspraken te komen. Bij ieder debat dat langs komt, wordt het ‘ik’ gevraagd om een stevige mening. Twijfel als hermeneutische grondhouding leidt echter tot iets heel anders: creativiteit, verbinding, worteling én vernieuwing.

Met Paul Ricoeur en een kunstenaar als Grayson Perry onderzoeken we hoe twijfel tot een ‘wij’ kan brengen.

Inleider: dr. Els Maeckelberghe (ethicus Beatrix Kinderziekenhuis Groningen / UMCG)

Informatie:

www.humanistischverbond.nl

Kosten deelname: €12,- p.p. per bijeenkomst(in verband met de onzekere tijden kan het zijn dat we de prijs in 2024 moeten aanpassen)
U kunt contant betalen aan de zaal, of dit bedrag storten op bankrekeningnummer NL 16 TRIO 0198 3836 65 t.n.v. penningmeester HV-Fryslân. Wanneer u zich vooraf inschrijft voor het bijwonen van alle lezingen geldt een gereduceerd tarief van €50,- (voor de hele serie). Wanneer u geld overmaakt, graag vermelden welke inleiding/inleidingen het betreft.