Filosofie – inhaalbijeenkomst 9 februari

Datum: 22 maart 2020
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

De dynamiek van emancipatie over gelijkheid en respect
Inleider: dr. Sjaak Koenis

Emancipatiebewegingen van onderdrukte minderheden volgen vaak eenzelfde patroon: eerst wordt gefocust op gelijke behandeling, en als deze verworven is, wordt respect gevraagd (geëist) voor de eigen identiteit. Dit mechanisme heeft gevolgen voor samenlevingen, bijvoorbeeld dat door de toegenomen gelijkheid de onderlinge concurrentie wordt vergroot.

Losse entree € 8,00