Filosofie (Humanistisch Verbond) ” Opvoeding, onderwijs, wetenschap”

Datum: 12 december 2021
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Opvoeding, onderwijs, wetenschap..

Opvoeding en onderwijs berusten op de overdracht van normen en waarden die gangbaar zijn binnen een
bepaald sociaal domein en in een bepaald tijdsgewricht.
Hoe verhoudt dit gegeven zich tot het idee van objectieve wetenschap die onweerlegbare waarheden produceert?
En hoe om te gaan met de kritische tegenbeweging die alle kennis kwalificeert als ‘mening’?

Inleiders: drs. Frank en drs. Maarten Meester

Losse entree € 10,00

BELANGRIJK!…..

Toegang hangt af van de controle resultaten.

Er wordt gecontroleerd op vaccinatie of negatieve test en legitimatie

Reserveren blijft noodzakelijk!!