Filosofie (Humanistisch Verbond) Reserveren is noodzakelijk!

Datum: 24 januari 2021
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Komt van 8 November 2020

Opvoeding, onderwijs, wetenschap

Opvoeding en onderwijs berusten op de overdracht van normen en waarden die gangbaar zijn binnen
een bepaald sociaal domein en in een bepaald tijdsgewricht.
Hoe verhoudt dit gegeven zich tot het idee van objectieve wetenschap die onweerlegbare waarheden produceert?
En hoe om te gaan met de kritische tegenbeweging die alle kennis kwalificeert als ‘mening’?

Inleider: drs. Frank en drs. Maarten Meester

U kunt nog reserveren via het mailadres: secretariaat@hvfryslan.nl 

 

Losse entree € 8,00