Filosofie (Humanistisch Verbond) Reserveren is noodzakelijk!

Datum: 10 januari 2021
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Tussen hoop en vrees; ethiek in onzekere tijden

Een virus heeft in korte tijd veel van wat als zeker werd beschouwd op losse schroeven gezet.
Tegelijk vraagt de pandemie om daadkracht en om maatregelen die het tij ten goede keren.
En er spelen ook hier tegenstrijdige belangen een rol.
Ethica Els Maeckelberghe schetst de praktijk van deze crisis aan de hand van actuele ethische vraagstukken.

Inleider: dr. Els Maeckelberghe (RUG – UMCG)

U kunt nog reserveren via het mailadres: secretariaat@hvfryslan.nl 

 

Losse entree € 8,00