Filosofie (Humanistisch Verbond) – SPINOZA

Datum: 13 maart 2022
Tijd: 13:30 - 16:00 uur

Spinoza..

Spinoza onderscheidde drie soorten kennisverwerving: via de verbeelding, via onderzoek, en via intuïtie.
Met name de laatste leidt tot gemoedsrust, wezenlijk inzicht en, daardoor, tot vrijheid.
Wat kunnen moderne wereldburgers leren van de inzichten van deze 17e eeuwse filosoof?

Inleider: Prof.Dr. Wiep van Bunge
(Erasmusuniversiteit – KNAW)

Losse entree: € 10,00