Filosofie Humanistisch Verbond – Van Artes Liberales tot Bildung

Datum: 11 december 2022
Tijd: 13:30 - 16:30 uur

Over de opleiding tot kosmopoliet.

Vanaf de Middeleeuwen werden jonge mensen voorbereid op het grote leven met behulp van de Artes Liberales. De zeven vrije kunsten, bestaande uit het trivium (taal, logica, retorica) en het quadrivium (algebra, meetkunde, muziek en astronomie). Wat betekent vrij hier, voor wie is het onderwijs bedoeld, wat betekent kritisch, wat leidt de dans – is dat het trivium of het quadrivium? Toen al zat het onderwijs vol spanningen en dynamiek, en dat is niet overgegaan. In deze lezing wordt, uitgaande van de aloude Latijnse slogan ‘Non scolae, sed vitae discimus’ (wij leren niet voor de school, maar voor het leven), een overzicht geschetst van onderwijspogingen om kosmopolieten te vormen. Van de Artes Liberales via de grote onderwijsvernieuwers Newman en von Humboldt naar hedendaagse noties van Bildung.

Inleider: Prof.dr. Henk Procee (tot zijn emeritaat bijzonder hoogleraar wijsbegeerte in relatie tot academische vorming aan de Universiteit Twente)