Generatiehuis: Islamitische kunst

Datum: 05 april 2024
Tijd: 19:30 - 20:30 uur

Het is een wijdverbreid vooroordeel dat er geen afbeeldingen van mensen of dieren in de islamitische kunst zouden bestaan. Sterker nog, er is een rijke iconografie van de profeet Mohamed, die meestal met, maar soms zelfs zonder sluier wordt afgebeeld. Een rijk verlucht handschrift uit het vijftiende-eeuwse Herat gaat over zijn reis door de zeven hemelen. Daarin is op geen enkele miniatuur Mohameds gezicht bedekt.

Niet alleen afbeeldingen komen in deze collegereeks aan de orde. U ziet tal van voorbeelden van islamitische architectuur uit de vier windstreken en leert zo gaandeweg de verschillen tussen Marokkaanse, Iraanse en Turkse moskeeën kennen.

In het eerste college belichten we onder meer de vijf zuilen van de islam, de drie pan-islamitische heiligdommen, het leven van Mohamed en het begin van de islamitische kunst. Vervolgens concentreren we ons op de kunst van het Iberische schiereiland en de Maghreb, met nadruk op het indrukwekkende Alhambra. Tot slot komt Turkije aan de orde met veel oog voor de architect Sinan.

College I: vrijdagavond 5 april 2024, 19:30 tot 20:30 door Krzysztof Dobrowolski-Onclin
College II: vrijdag 12 april 2024 (tijdstip/locatie volgt)
– thematisch uitje
College III: vrijdagavond 19 april 2024, 19:30 uur tot 20:30 uur
door Wouter Maas
College IV: vrijdagavond 26 april 2024, 19:30 tot 20:30
door Krzysztof Dobrowolski-Onclin

De colleges zijn voor iedereen toegankelijk.
Locatie colleges: De Bres, Leeuwarden

De totale reeks kost €35.
Als je iets meer kunt missen, dan is er ook de optie om €45 per reeks te betalen. Daarmee help je onze stichting om activiteiten te kunnen blijven aanbieden.

Deze lezingreeks wordt gegeven door Bureau Boeiend:

Krzysztof Dobrowolski-Onclin is cum laude afgestudeerd in de kunstgeschiedenis en Franse letterkunde en heeft aan de universiteiten van Amsterdam, Parijs en Krakau gestudeerd. Sinds 2006 geeft hij cursussen en lezingen over kunstgeschiedenis zonder zich tot een specialisme of een onderwerp te beperken. Hij is vrijwilliger bij het COC Amsterdam en werd in 2019 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wouter Maas is kunsthistoricus en heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Kunst van de middeleeuwen en de vroegmoderne periode behoren tot zijn specialismen. Sinds september 2021 werkt hij bij Bureau Boeiend. Daarnaast is hij redacteur bij De Kunstmeisjes, eindredacteur bij Gallery Sorelle Sciarone en freelance schrijver.

 

Aanmelden via https://generatiehuis.nl/evenement/verborgen-parels-van-leeuwarden/