Koarbizznizz

Datum: 02 juni 2018
Tijd: 20:00 - 22:30 uur

Over vocaal ensemble Koarbizznizz:

In het voorjaar van 2006 is vocaal ensemble Koarbizznizz opgericht door dirigent Siebren Kramer. Het ensemble bestaat uit 11 geoefende amateurzangers en –zangeressen uit diverse Friese windstreken. Koarbizznizz onderscheidt zich met name van andere ensembles door te kiezen voor een mix van verschillende muziekperioden en –
stijlen. De oorsprong van de muziek rond een concert-thema varieert in alle gevallen van renaissance tot hedendaagse close harmony en poparrangementen.
Koarbizznizz heeft inmiddels een breed a capella repertoire: van Purcell tot Whitacre en van Bach tot Bremer.

Bij concerten van Koarbizznizz worden over het algemeen de muziekstukken gekoppeld aan een thema dat tussen de diverse muziekstukken door met de nodige kwinkslagen wordt toegelicht door een aantal koorleden. U kunt er van op aan dat ons gevarieerde repertoire een waardevolle keuze is. Rond de kerst kunnen we een speciaal winter- of kerstprogramma verzorgen.

Zie ook: https://koarbizznizz.nl/vocaal-ensemble-koarbizznizz/

De Leden:

Annelies Volgers (sopraan)
Jannet Rienks (sopraan)
Froukje Siderius (sopraan)
Saskia de Jong (alt)
Marian Speerstra (alt)
Karin Vledder (alt)
Ari Boersma (tenor)
Bareld Bijma (tenor)
Foppe Hoekstra (bas)
Tsjamme Overal (bas)
Eling Hoekema (bas)
Siebren Kramer (dirigent/tenor)


Kaarten bestellen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.