LF2018: “MENS ZONDER LAND”

Datum: 28 oktober 2018
Tijd: 15:00 - 17:00 uur

een muziekvoorstelling
“een kruisbestuiving tussen oriëntaalse, afrikaanse en westerse muziek en steeds wisselende musici”
die wordt opgevoerd door ‘Band IPR & gasten’ vnl. bewoners v.h. AZC-Sint Annaparochie.

WAAROVER GAAT “MENS ZONDER LAND”

Over de Vluchteling-Asielzoeker.
Over Mensen (mannen, vrouwen en kinderen) die – om wat voor reden ook – noodgedwongen hebben moeten vertrekken uit hun oorspronkelijke leefomgeving en daarmee veelal allen wie.. en alles wat.. hen lief is en gevormd heeft, hebben moeten achterlaten.
Over Mensen die als ze in een ander land aankomen moeten afwachten of ze daar welkom zijn, of ze (tijdelijk) mogen blijven en of ze daar in de toekomst iets mogen en kunnen opbouwen.
Over Mensen dus die, omdat ze niet terug kunnen en (nog) geen vooruitzicht hebben, vooreerst moeten leven in totale kwetsbaarheid.

Over de Vluchteling-Asielzoeker.
Over veelal goed opgeleide mensen, die wel heel veel in hun mars hebben. Die door hun hoop op en verlangen naar veiligheid en een vredig leven, streven naar en werken aan een voor hen nuttige en zinvolle nieuwe leefomgeving.

En…
Over Ons.
Over Wij-Zij,  Ons plus.

Over een inclusieve samenleving waarin niemand meer wordt buitengesloten en waarin wij – door liefde en zorg voor elkaar – plezierig leven.
Over onze wereld dus, onze dromen, onze diverse en verschillende culturen, hetgeen ons – als we er oog voor hebben – zoveel meer geeft.

PROGRAMMA

•Inleiding *Mens zonder land / Brugwachter
•Solo..? *Liefde & Vrijheid / L.K.-Vogels
•Solo/instr. Monoloog: ‘Armeense bezinning’
•Band – Vaarwel
•Solo Habibi: ‘Syrisch heimwee’
•Band – Vaderland
•Band – Kindvluchteling
•Solo/instr. Oud Volkslied +.. ‘Syrisch heimwee’
•Band – Imagine
•Band – We are the World

PAUZE – (koffie/thee)

•Inleiding *Circle of Life
•Band – Can you feel the love tonight
•Band/Gasten ..?.. (wereldmuziek uit o.a. Koerdistan, Armenië, Irak, Tsjetsjenië, Eritrea en Kongo)
•Band – African potpourri
•Band – Inclusivety
• …’Love & Peace’…

Mede mogelijk gemaakt door:
-Vluchtelingenwerk Noord-Nederland
-Keunstwurk Leeuwarden, Theater de Bres
-Provincie Fryslân

Entree: € 6,00 (incl. kopje koffie, thee)


Kaarten bestellen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.