Musicalschool “De Blaue Toer”

Datum: 29 oktober 2015
Tijd: 19:30 - 22:00 uur

Musical Theater Class 2015

Musical Theater Class for Singing and Performance

“Een meerjarige cursus voor amateurs en semi-professionals, die hun stem verder willen ontwikkelen binnen de Musical- en Theaterwereld in Friesland.” De cursus kent drie niveaus, waarbij elk niveau bepaalde eisen stelt.

Het eerste jaar van de Musical Theater Class is een algemeen basisjaar. In dit jaar worden met zangers met verschillende niveaus en achtergronden één of meerdere groepen geformeerd. Hierdoor ontstaan heterogene groepen, die elkaar uitdagen in onder andere spelkwaliteit en zangniveau.

Voor aanvang van het eerste cursusjaar Musical Theater Class worden open audities gehouden. Op basis van deze audities wordt de cursist geplaatst. Voor het doorgaan van het eerste jaar van de Musical Theater Class is een minimum aantal van 15 deelnemers vereist.

Ook het tweede cursusjaar van de Musical Theater Class begint met audities. Hiervoor dienen de deelnemers een opdracht met spel, zang en beweging & improvisatie voor te bereiden. Gebaseerd op deze performance wordt bepaald of de cursist geplaatst kan worden in het tweede jaar van de Musical Theater Class. Net als bij het eerste jaar kent ook het tweede jaar een minimum aantal van 15 deelnemers.

Pas na het doorlopen van het tweede cursusjaar van de Musical Theater Class (en enkel op advies van de docenten) kan een cursist het derde cursusjaar van de Musical Theater Class volgen. Hierdoor wordt de kwaliteit bewaakt. Bovendien sluit het niveau van de derdejaarscursist zo beter aan op het artistieke niveau dat gevraagd wordt voor de muziektheaterproducties, waarmee Stichting De Blaue Toer zich in de komende jaren in Friesland en omstreken wil profileren.

De cursist die alleen de ambitie ‘zingen’ heeft, kan zich aansluiten bij het Theater Koor van Stichting De Blaue Toer. Door deze keuzemogelijkheden kan iedere cursist zijn of haar talent in eigen tempo ontwikkelen.

Ben je geïnteresseerd, stel je vraag per e-mail:

info@blauetoer.nl

blauetour-mtc2015-voor