Poetry Circle 058: Unicorn

Datum: 14 september 2017
Tijd: 20:30 - 23:00 uur

Poetry Circle Nowhere is een landelijk platform voor schrijvende performers en performende schrijvers.

Poetry Circle Nowhere maakt performances voor festivals, boomhutten, huiskamers en andere plekken. En host Poetry Circles in Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Tilburg en Eindhoven. In elk van deze steden komen wekelijks schrijvers en performers samen om hun kunsten te ontplooien.

Vanavond vindt dit plaats in Theater De Bres.

Klik hier voor de facebookpagina