Poëzie met Melvin

Datum: 06 november 2016
Tijd: 15:00 - 18:00 uur

Leeuwarder Poëzie Middag.

Op 6 november aanstaande de 37e aflevering van de Leeuwarder Poëzie Avond/Middag in Theater De Bres.
Een programma met gedichten, verhalen en muziek.
Deze keer telt het entreekaartje als lot in de verloting van een speciale prijs van 8 kilo: De Nieuwe Friese Encyclopedie. Staat altijd leuk in de boekenkast.

Sinds Marianna Mol uit Giethoorn is aangesloten bij schrijversgroep Articum uit Meppel, draagt ze regelmatig voor in Drenthe. Soms onder begeleiding van muziek, want muziek is een andere passie van haar. Haar gedichten kenmerken zich door woordbeelden.
Eerst is er het beeld, dan komen de woorden. En het gaat altijd weer over die vermaledijde liefde, zacht als mos of schurend. Marianne is ook koordirigent van twee koren en projectkoren.

Marion Spronk, geboren in Franeker, is dichter en uitgever. Zij publiceert , behalve haar eigen werk, gedichtenbundels en proza van auteurs uit Nederland en België. Taal is haar passie, die zij ziet als middel tot verbinding. Haar thema’s zijn vooral: natuur, cultuur en menselijke relaties.

Martin Wijtgaard (1971) woont en werkt in Amsterdam. In zijn werk spelen thema’s als vergankelijkheid, de ironie van het lot,
onmin, misantropie en geschiedenis (en de dwarsverbanden daartussen) een belangrijke rol.

Dirk Geerdink noemt zich zelf een levenskunstenaar. Vertegenwoordiger van de tijd. Carpe Diem. Waarin steeds meer mensen ontplooien tot het besef van Carpe Diem. Zorg dat je geniet, en zorg dat je zorg draagt voor je toekomst, want wat wil je zijn:
een passagier of de kapitein van je eigen schip!

Syds Wiersma schrijft Friese en Nederlandse poëzie en heeft onlangs zijn tweede Friestalige bundel gepubliceerd: Raffelwjok.
Volgend jaar verschijnt een tweetalige bundel. Syds gaat enkele gedichten uit beide bundels voorlezen en een paar in het Fries vertaalde gedichten uit Spaans en Baskisch. Bas Rijksen is didgeridoo speler en verhalenverteller. Deze keer een verhaal over een Zenmonnik die in de regentijd bij een boer les geeft, de lessen worden daarna in praktijk gebracht, maar is de interpretatie van de les wel juist?
Dit leidt tot een spannende situatie waar zelfs de koning uiteindelijk wordt betrokken….. Smullen!

Beertje Montini (Lieven Hermans) uit Zwaap schreef al een elfje (een dichtvorm bestaande uit vijf regels en 11 woorden) op haar 11e jaar en is daar altijd mee doorgegaan.

Koos Hagen (1939, Zwijndrecht) is een Amsterdamse Eijldersdichter wonend in Amstelveen, maar komt uit Leeuwarden. Hij volgde na het gymnasium in Leeuwarden een universitaire studie Frans in Amsterdam en Montpellier (Frankrijk). Na zijn doctoraal examen was hij werkzaam als docent Frans en bedrijfsjournalist. Naast musicals en vele liedteksten voor het voortgezet onderwijs schreef hij onder meer columns in dagblad Trouw. Koos Hagen schrijft proza en vooral poëzie. Gedichten van zijn hand verschenen in diverse  tijdschriften en in de poëziekalender. Van 2010-2013 was hij stadsdichter van zijn woonplaats Amstelveen.

Egbert Hovenkamp II woont in Assen. Hij is taalwever, ter plekke poëet en een impressionistisch dichter. Hij was stadsdichter van Assen (2008 – 2010) en gemeentedichter van de Drentse gemeente Hunze. Hij publiceert in het Drents en Nederlands.

Geart Tigchelaar (1987) is skriuwer, dichter en oersetter. Koartlyn is syn dichtbondel leech hert yn nij jek en de roman Bêste jonge ferskynd dêr’t er út foardrage sil. Krekt werom fan in blokje om op ’e fyts yn Skandinavië en de Baltyske lannen hat er de Obe Postmapriis wûn foar de oersetting Erik of it lyts ynsekteboek.

In de gedichten van Annet den Bakker speelt vergankelijkheid een grote rol. Haar poëzie is in nauw contact met natuur en getijden in het leven.

Het programma wordt gepresenteerd door Melvin van Eldik en begint om 15.00 u. Entree €6.