Pop-Upkoor Fryslân

Datum: 11 november 2017
Tijd: 14:00 - 16:30 uur

Pop-Upkoor Fryslân? Dit is een tijdelijk (of op “projectbasis”) koor, wat kort repeteert en snel uitvoert. Een koor dat er is als zich een gelegenheid voordoet. Zo’n gelegenheid is het openingsspektakel van Leeuwarden-Friesland 2018. We lazen hierover en vinden het een mooie kans om weer “up te poppen”.

Leeuwarden is in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa. Tijdens de opening op 26/27 januari 2018 wordt er door muziekgezelschappen en koren een lied ten gehore gebracht. Iedereen (m/v) die mee wil zingen, maar niet aangesloten is bij een koor, kan via het Pop-Upkoor Fryslân toch meedoen. Opgeven kan via onze eigen website https://popupkoorfryslan.nl

Het lied wordt meerstemmig gezongen. We repeteren op een aantal zaterdagen: 11 november en 2 december. De kosten zijn € 6,00 per repetitie, inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.

De gezamenlijke repetitie is op 13 januari.
Voor meer informatie hierover zie ook: https://tryater.nl/hetopeningsweekend/

NB: Op 4 november is er een mail verstuurd naar alle deelnemers. Heb je deze mail niet ontvangen, kijk dan even in je spambox.