Open Monumentendag

Datum: 08 september 2018
Tijd: 10:00 - 17:00 uur

Theater De Bres doet mee als onderdeel van het thema “Schoolgebouwen in Leeuwarden” tijdens de Open Monumentendag Leeuwarden 2018 van 10-17 uur.

Een voor welhaast iedereen aansprekend thema. Iedereen herinnert zich de school waarop hij/zij heeft gezeten. Van strenge onderwijsgebouwen die ontzag inboezemden, tot open schoolgebouwen afgestemd op de beleving van de leerling. Schoolgebouwen zijn een spiegel van de maatschappij en de tijdgeest. Leeuwarden heeft diverse prachtige voorbeelden, vanuit diverse perioden en van diverse onderwijsniveaus (van kleuterscholen tot de universitaire vestiging in De Beurs).

https://www.openmonumentendag.nl/gemeente/leeuwarden/