Voorstelling SYKLUS

Datum: 14 juni 2024
Tijd: 20:30 - 22:30 uur

Wij (Mosken) willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om u kennis te laten maken met onze voorstelling genaamd `SYKLUS’. Een muzikale reis van 70 minuten ondersteund door ‘visuals’  waarbij de luisteraar zijn eigen reis kan beleven. Want ondanks dat we op verschillende haltes stoppen, maken en zien we allemaal dezelfde reis….Gaan jullie met ons mee?

Graach wolle wy (Mosken) fan de gelegenheid gebrûk meitsje om dy kennis meitsje te litten mei ús foarstelling neamd `SYKLUS`. In muzikale reis stipe troch ‘visuals’ fan 70 minuten dy’t de harker syn eigen reis belibje lit. Want nettsjinsteande dat wy op ferskate halten stopje, meitsje en sjogge wy allegearre deselde reis….Gean jim mei ús mei?

Mosken bestiet út Bert Steeman, Sjoerd van Kammen en Ronald Van den Oudenalder. Trije muzikanten út u.o. Brückenbauer en Oleander Roots. Bert en Ronald komme fan ‘e Jouwer en Sjoerd fan Ljouwert. De eigensinnige manier fan sjongen fan Bert Steeman, begelied troch dan wer piano, dan wer ukelele of gitaar en Bas soarchet foar in ferskaad oan sfearen wêr Mosken it publyk yn mei nimme wol. Yn 2021 wûn it selskip de sjuerypriis fan it Fryske ferskes festival ‘liet’ mei hun ferske ‘Leave Lieve’.

Entree: gratis. Uw bijdrage mag u na de voorstelling doneren.

 


Kaarten bestellen

Tickets

Registratiegegevens

Booking Summary

1
x Standaardticket
€0,00
Totaal
€0,00