Voorstelling : Vreemd Genoeg (Try out)

Datum: 29 februari 2024
Tijd: 20:00 - 21:30 uur

Wout en Dirk nemen je mee in een wonderlijke wereld en laat je verrassen. De menselijke verbeelding is fenomenaal, we kunnen ons alles voorstellen, in dromen en dagdromen kunnen we worden meegenomen op reizen door werelden die nooit hebben bestaan, we kunnen de ooggetuigen zijn van de meest fantastische voorstellingen, niets is onmogelijk. Voor het grootste deel van zijn geschiedenis is de mens bezig geweest met het spelen met die oneindige mogelijkheden. Door middel van mythes en sages werd de verbeelding geprikkeld, en juist door die voorstellingen werd de context gecreëerd van het leven van alledag.

Tegenwoordig wordt verbeelden veelal uitbesteedt aan een scherm. Nieuwe verhalen worden afgespeeld in een format dat niets aan de verbeelding overlaat. De mens is een vreemde worden in het theater van zijn geest. Al die verhalen, die verzochten een zinvolle context te geven, zijn inmiddels verworpen en als ‘niet waar’ bestempeld. Ervoor in de plaats staat een pompeuze waarheid. Het is een verhaal zonder zin, over een onverschillig universum dat begint in een onverklaarbare explosie. Dan volgt de samenklontering van materie en het per toeval ontstaan van het leven; vreemde kleine egoïstische structuurtjes die zichzelf vermenigvuldigen.

Uit de evolutie van deze biologische machinerie ontstaat dan zonder enige reden de bewuste mens. Dit scheppingsverhaal wordt zo droog mogelijk verteld in miljoenen papers, die niet spreken tot de verbeelding, maar tot de ratio. De mens is uitgekleed tot organische robot, met niets om voor te leven dan zijn eigen belang. Het universum is vrijwel geheel leeg, de rest is onbewuste materie, tot niets anders in staat dan het gehoorzamen van de wetten der natuur. Dit is de context voor het dagelijks leven.

Maar de mens is meer dan slechts zijn ratio, en de waarde van de ontkrachte verhalen was nooit in hun waarheid gelegen. In deze voorstelling keren we terug naar de mythe. Het is een moderne mythe, die zijn grondslag vind in het wetenschappelijke verhaal, maar wel spreekt tot de verbeelding, tot het gevoel. Doordat het publiek wordt geblinddoekt is het overgeleverd aan zijn eigen verbeelding. De luisteraars worden meegenomen op een reis van het begin der tijd, via het ontstaan van alles, naar de verwarrende werkelijkheid waarin we ons bevinden. Dan volgt een reis naar binnen, de uiteindelijke bestemming ligt diep in de mens verborgen. Ik zal hem hier nog niet verklappen.

De toegang is gratis. Een donatie is wenselijk.


Kaarten bestellen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.