Wijkconferentie Wijkpanel Binnenstad

Datum: 21 maart 2018
Tijd: 19:30 - 21:00 uur

Bijeenkomst brandveiligheid

‘ Een woning brand overkomt mij niet’  Dat denkt u misschien… Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade. Helaas vallen ieder jaar ook honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers.  Door middel van voorlichting wil de brandweer mensen bewust maken van de gevaren van brand, hoe brand te voorkomen en hoe te handelen wanneer er onverhoopt toch brand uitbreekt. Hiervoor organiseert de brandweer interactieve bijeenkomsten over brandveiligheid/brandpreventie.

Noteer alvast 21 maart 2018 in uw agenda. Deze avond zal de brandweer in samenwerking met het wijkpanel een avond over brandveiligheid / brandpreventie organiseren.