Over De Bres

“De Bres is een verrassend theater dat een podium biedt aan nieuw (regionaal) talent, kleinschalige producties en debat.”

Theater De Bres is een theaterstudio/vestzaktheater in de binnenstad van Leeuwarden, gevestigd in een voormalig gymnastieklokaal, gebouwd in 1886. Met een tribune, vlakke speelvloer, theaterspots en een muziekinstallatie is de ruimte zeer geschikt voor onder andere presentaties, muziekoptredens en televisieopnames.

Missie: ‘ter leering ende vermaeck’
Theater De Bres is een onafhankelijk plek voor het maatschappelijk debat en is een podium voor cabaret, poëzie, (akoestische) muziek, kleinschalige theatervoorstellingen. Hiernaast stelt Theater De Bres het gebouw en faciliteiten beschikbaar aan derden voor activiteiten, die passen binnen de doelstellingen van De Bres in de brede zin. De missie is het creëren van laagdrempelig toegang tot opinievorming en cultuur, met de nadruk op ontmoeting en ontwikkeling.

Terugblik
Voorheen Debatcentrum De Bres, nu (Stichting) Theater De Bres, is sinds 2013 financieel onafhankelijk. Deze financiële onafhankelijkheid is met name tot stand gekomen door een  bredere programmering. Voorheen lag de focus voornamelijk op meningsvorming, tegenwoordig worden er ook activiteiten geprogrammeerd waarbij dialoog maar ook ontspanning centraal staan.

Ambitie
De ambitie is om een bezettingsgraad van 60% te bewerkstelligen wat betreft openbare  – voor iedereen toegankelijke – activiteiten, waarvan 33% publiek debat, 33% incidenteel amusement en 33% terugkerend amusement, teneinde een zo breed mogelijk publiek te bereiken en de financiële onafhankelijkheid te borgen. Boven deze 60% wordt de ruimte ter beschikking gesteld aan derden voor besloten bijeenkomsten (te denken valt aan workshops voor studenten en niet-openbare conferenties).

Openbare activiteiten
– maatschappelijk debat: architectuur, filosofie, politiek café, conferenties overheidsbeleid
– incidenteel amusement:  cabaret, dans, poëzie, cd-presentaties
– terugkerend amusement:  theatersport, buikdansen, kindertheater, disco

Publiekswerving en marketing
– doelgerichte programmering
– UITfestival (of Uit in Huis)
– publiciteit via huis-aan-huisbladen, sociaal media, website, theateragenda, nieuwsbrief
Facebook en Instagram

Personeel en bestuur
Onbezoldigd personeel: 15 vrijwilligers horeca, 2 vrijwilligers techniek en beheer,
2 vrijwilligers programmering en marketing

Bestuur: 5 personen (dagelijks bestuur, marketing, beheer gebouw, vrijwilligersbeleid)
Geale de Haan, voorzitter
Marike Kooistra, penningmeester
Sylvia Schut, secretaris
Koos Schrage, algemeen lid
Marjo Vonderman, algemeen lid

Artistiek directeur: Henk Dillerop
Algemeen directeur: Jacob Vierkant

Ondernemerschap en financiering
– zonder overheidssubsidies
– sponsoring
– gerichte fondswerving aan de hand van een investeringsplan
– ANBI-status (zie https://anbi.nl/culturele-anbi/)

Vacature penningmeester

Jaarrekening 2022

Activiteitenverslag 2022

Bereikbaarheid
Theater De Bres is gevestigd op loopafstand (vijf minuten) van trein- en busstation en de parkeergarages Zaailand en Oldehoofsterkerkhof.
Voor meer informatie:
E-mail: info@theaterdebres.nl
Tel: (058) – 2893966

KvK: 01117492
RSIN: 817437253
IBAN: NL13 INGB 0008 0556 36