Vrienden

Theater De Bres in Leeuwarden ontvangt geen subsidie en is dus afhankelijk van jou als bezoeker. De organisatie draait in zijn geheel op ongeveer 30 vrijwilligers. Je kunt voor deze vrijwilligers ‘in de bres springen’ door ‘Vriend van Theater De Bres’ te worden waardoor deze unieke organisatie kan blijven bestaan.

Je kunt vriend worden door minimaal 10 euro over te maken op rekeningnummer NL13 INGB 0008 0556 36 ten name van Stichting Theater De Bres.

Meld je ook aan voor de Nieuwsbrief, waarin naast het programma van Theater De Bres ook de nieuwtjes voor onze vrienden staan.

En op zoek naar een origineel cadeau? Wij hebben toegangsbewijzen à € 25,00 die je kunt bestellen.