Vrienden

Theater De Bres in Leeuwarden ontvangt geen subsidie en is dus afhankelijk van u als bezoeker. De organisatie draait in zijn geheel op ongeveer 30 vrijwilligers. U kunt voor deze vrijwilligers ‘in de bres springen’ door ‘Vriend van Theater De Bres’ te worden waardoor deze unieke organisatie kan blijven bestaan.

U kunt vriend worden door minimaal 10 euro over te maken op rekeningnummer NL13 INGB 0008 0556 36 ten name van Stichting Theater De Bres.

Meld u ook aan voor de Nieuwsbrief, waarin naast het programma van Theater De Bres ook de nieuwtjes voor onze vrienden staan.

En op zoek naar een origineel cadeau? Wij hebben toegangsbewijzen à € 25,00 die je kunt bestellen.