Vrienden

Theater De Bres in Leeuwarden ontvangt geen subsidie en
is dus afhankelijk van u als bezoeker. De organisatie draait in zijn
geheel op ongeveer 30 vrijwilligers. U kunt voor deze vrijwilligers
‘in de bres springen’ door ‘Vriend van Theater De Bres’ te worden waardoor
deze unieke organisatie kan blijven bestaan.

U kunt vriend worden door minimaal 10 euro over te maken op
rekeningnummer NL13 INGB 0008 0556 36 ten name van Stichting Theater De Bres.

Meld u ook aan voor de Nieuwsbrief, waarin naast het programma van Theater De Bres ook de nieuwtjes voor onze vrienden staan.

publiek